Аутизм в Україні

coop
Куди звернутися
Благодійні організації в Україні та інших країнах світу
donate
Для небайдужих
Інформація для тих, хто хоче і може
допомогти
links
Корисні посилання
Каталог інтернет-сайтів з проблеми аутизму
Про нас
Про нас
Про цей сайт і людей, які його роблять
trud

Cотрудничество

МОО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім»

E-mail Друк PDF
МОО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» створена в 2009 р. як благодійна організація з метою надання допомоги дітям з індивідуальними особливостями, а також консолідації і соціального захисту батьків та інших членів їх сімей.
Детальніше...
 

Школа-садок повного дня «Дитина з майбутнім»

E-mail Друк PDF
Перша в Україні навчально-реабілітаційна школа-сад повного дня «Дитина з майбутнім» відчинила свої двері в листопаді 2010 року, за сприяння МОО "Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім" http://www.cwf.com.ua/
Детальніше...
 

Організації в Україні, в яких займаються з аутичними дітьми

E-mail Друк PDF
There are no translations available.

Київ
Громадська організація «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький Принц» (попередня назва – «Сонячне коло»)
У своїй діяльності організація вирішує таку системну задачу, як
соціальна адаптація дітей з розладами аутичного спектра, їх інтеграція в суспільство.
Це передбачає
1. Роботу з дітьми:
-    діагностика цілісного розвитку дитини;
-    складання індивідуальних корекційних програм;
-    підготовка до інклюзивних груп дошкільних закладів та інклюзивних класів загальноосвітніх і спеціальних шкіл.
2. Роботу з педагогами дошкільних та шкільних навчальних закладів:
-    консультації;
-    систематичні лекційно-семінарські заняття;
-    створення та розповсюдження методичної та навчальної літератури для занять в групах (класах), де перебувають діти з розладами аутичного спектра;
- проведення майстер-класів.
3. Роботу з батьками:
-    консультації, надання розгорнутих рекомендацій щодо створення умов для максимально ефективного розвитку дитини;
-    спільна розробка індивідуальних корекційних програм;
-    семінари, тренінги;
-    психотерапія;
-    навчальна відеозйомка.
4. Підвищення кваліфікації фахівців психолого-педагогічного та медичного профілів:
-    консультації;
-    лекції, семінари, тренінги;
-    навчально-методична та наукова література;
-    обмін досвідом, створення мультидисциплінарної команди із супроводу дитини в освітньому закладі.
5. Взаємодію з державними органами влади, мета якої – розроблення державної політики стосовно дітей з аутизмом.
Фахівці організації проводять корекційно-розвивальні табори, головна мета яких - досягнення позитивних перетворень у взаємодії батьків зі своїми дітьми, а також виїзні семінари, на яких поширюють свій досвід ефективної роботи з дітьми з розладами аутичного спектра.
Контактні дані:
(098) 070-19-19, (099) 112-14-99  - Тетяна Вікторівна Скрипник,
(050) 38-095-38 – Наталя МиколаївнаКомпанець
(044) 383-61-28, (063) 271-48-78 - Анна Петрівна Бірюкова

Общественная организация «Системная помощь детям с аутизмом« Маленький Принц » (прежнее название -« Солнечный круг »)

В своей деятельности организация решает такую ​​системную задачу, как социальная адаптация детей с расстройствами аутистического спектра, их интеграция в общество.
Это предполагает
1. Работа с детьми:
- Диагностика целостного развития ребенка;
- Составление индивидуальных коррекционных программ;
- Подготовка к инклюзивных групп дошкольных учреждений и инклюзивных классов общеобразовательных и специальных школ.
2. Работа с педагогами дошкольных и школьных учебных заведений:
- Консультации;
- Систематические лекционно-семинарские занятия;
- Создание и распространение методической и учебной литературы для занятий в группах (классах), где находятся дети с расстройствами аутистического спектра;
- Проведение мастер-классов.
3. Работа с родителями
- Консультации, предоставление развернутых рекомендаций по созданию условий для максимально эффективного развития ребенка;
- Совместная разработка индивидуальных коррекционных программ;
- Семинары, тренинги;
- Психотерапия;
- Учебная видеосъемка.
4. Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического и медицинского профилей:
- Консультации;
- Лекции, семинары, тренинги;
- Учебно-методическая и научная литература;
- Обмен опытом, создание мультидисциплинарной команды по сопровождению ребенка в образовательном учреждении.
5. Взаимодействие с государственными органами власти, цель которой - разработка государственной политики относительно детей с аутизмом.

Специалисты организации проводят коррекционно-развивающие лагеря, главная цель которых - достижение позитивных преобразований во взаимодействии родителей со своими детьми, а также выездные семинары, на которых распространяют свой опыт эффективной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Контактные данные:
(098) 070-19-19, (099) 112-14-99 - Татьяна Викторовна Скрипник,
(050) 38-095-38 - Наталья МиколаивнаКомпанець
(044) 383-61-28, (063) 271-48-78 - Анна Петровна Бирюкова
http://www.autism.kiev.ua


Благодійна організація «Школа-Сходинки»

В організації займаються з дітьми 3-15 років. Навчання та корекційна робота проводяться індивідуально і в мінігрупах. Обов'язкова психологічна корекція, заняття з педагогами-дефектологами, логопедом, музтерапевтом, ліплення та малювання. Відвідування за індивідуальним графіком, зручним для дитини.

Контактні дані: 
(044) 332-96-16.

www.shodinki.at.ua


Благодійна організація «Школа-Життя»
В "Школі-Життя"  у розвиваючих заняттях (групових та індивідуальних) беруть участь особи зі складними порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі й з аутизмом, від дошкільної до дорослого віку. Діти можуть знаходитися там повний робочий день з 9.00 до 18.00, відвідуючи групи за рівнем і здібностями до спілкування. Організація має контакти з міжнародними науковими та благодійними товариствами, що дозволяє залучати до співпраці іноземних фахівців.
Тел. (044) 296-88-91.

Центр лікувальної педагогіки «Сонячне подвір'я»
Лікувально-педагогічна робота в малих групах з дітьми, які мають порушення фізичного та психо-емоційного розвитку (ДЦП, епілепсія, Даун-синдром, аутизм, слабоумство та ін.) Соціальне оточення, адаптація, освоєння навичок самообслуговування. Живопис, музика, евритмія, рукоділля, фізкультура. Консультації та лекції для батьків.
Контактні дані:
(044) 257-13-05, (050) 589-37-74, (097) 954-22-34
www.detisun.org

Спеціальна загальноосвітня школа «Надія»
Школа «Надія» у Солом'янському районі м. Києва - єдина з державних шкіл, де працюють з аутистами. Діти в ній мають можливість навчатися за індивідуальною програмою, що враховує особистісні особливості дитини відповідно до однієї з провідних програм: загальноосвітньої школи, програми для дітей із затримкою психічного розвитку та програми допоміжної школи.
Тел. (044) 242-23-07.

Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Подолання»
Працює з дітками-аутистами. У центрі є фахівці з арт-терапії, музикотерапії та інших корекційних напрямків.
Тел. (044) 457-10-13.

Центр дитячої та сімейної психології "Світ сім'ї"
Після курсу індивідуальних занять діти з аутизмом займаються в адаптаційних групах, де їх навчають навичкам розмовної мови, формують мотивацію до спілкування, коригують поведінку.
Тел. (044) 239-22-43, 501-03-96.

Львів
Благодійна організація "Джерело"
Благодійна установа навчально-реабілітаційний центр «Джерело»
Команда фахівців центру у тісній співпраці з батьками забезпечує ранню діагностику та комплексну, індивідуальну до потреб кожної дитини з розладами спектра аутизму та сім’ї реабілітаційну програму, яка може включати такі елементи (програма Раннього Втручання):
-           Надання сучасної інформації батькам про аутизм на заняттях «батьківської школи»
-           Заняття зі спеціальним педагогом/логопедом/психологом із застосуванням сучасних реабілітаційних методик
-           Поведінкова терапія
-           Сенсорна інтеграція
-           Групові заняття розвитку соціальних та комунікативних навичок
-           Заняттєва терапія
-           Медикаментозна терапія/медичний супровід
-           Відеоінтерактивний тренінг спілкування
-           Танцювально-рухова терапія
Також у структурі центру є спеціалізовані садочкові та шкільні групи для дітей з розладами спектра аутизму та іншими порушеннями розвитку.

Контактні дані:
Львів, пр. Червоної Калини, 86а
Попередній запис за телефоном: (032)  223-04-37
Послуги центру надаються безкоштовно

Благодійний фонд "Відкрите серце"
Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами, благодійний фонд “Відкрите серце” – недержавна неприбуткова організація.
Освітня, медична, психолого-реабілітаційна, правова допомога особам із загальними розладами розвитку та їхнім сім'ям, сприяння в реалізації та захисті прав і свобод осіб із загальними розладами розвитку.
Напрями діяльності Центру:
  • постановка психолого-педагогічного діагнозу;
  • складання індивідуальної програми розвитку та реабілітації аутичної особи;
  • надання індивідуальних консультацій психолога, психотерапевта, спец. педагога, реабілітолога;
  • долучення до розробки соціальних стандартів;
  • участь у наукових розробках методів роботи з аутичними дітьми;
  • організація групових занять для аутичних осіб та їхніх батьків;
  • проведення занять з аутичними особами в домашніх умовах – “Домашня програма”;
  • здійснення заходів соціальної підтримки сімей, що виховують аутичних дітей.

Контактні дані:
Адреса: м. Львів, вул. І. Пулюя, 27, корп. 3.
Тел.: +380-3222-64-04-29; +380-3222-64-47-55
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом "Контакт"
Центр діагностики, терапії та реабілітації осіб з аутизмом благодійного фонду “Контакт” проводить діагностику дітей із розладами аутичного спектру. Для кожної дитини укладається комплексна індивідуальна програма реабілітації за спеціальними європейськими та американськими методами. Проводяться групові та індивідуальні терапевтичні заняття, навчання батьків, волонтерів та фахівців. Загалом у Центрі отримують консультації більше як сто родин.

Контактні дані: 
Львів, вул. Озаркевича, 4. Тел. 032 224 89 24, 050 661 37 55
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www.autism-contact.org.ua


Донецьк
Проект "Особлива дитина"
Є батьківським об'єднанням і здійснює свою діяльність на базі православного сімейного центру "Відрада".
Головна мета - створення системи комплексної підтримки сімей, які виховують дитину з вадами розвитку аутичного спектру.
Проект працює за такими напрямками:
Робота з сім'ями (інформаційна підтримка, індивідуальне консультування сімей фахівцями, навчання батьків методам і прийомам організації та проведення занять з аутичною дитиною в умовах сім'ї і в мікро-групах, духовна підтримка (зустрічі та тематичні бесіди з православним священиком), спільна організація та проведення культурно-масових заходів)
Робота з дітьми (складання індивідуальної програми розвитку дитини, надання батькам консультативної допомоги в роботі з дитиною вдома, в умовах сім'ї, організація і проведення корекційно-розвиваючих занять з дітьми у мікро-групах)
У проекті працюють фахівці:
- православний священик,
- психолог,
- соціальний педагог,
Діяльність проекту підтримують фахівці центру "Відрада" та волонтери.
Телефон для зв'язку: (050) 287-22-39 - керівник проекту Перелигіна Олена

Одеса
Центр корекції та розвитку «Особлива дитина»
Корекція, адаптація та розвиток дітей з аутизмом, ЗПРР, СДУГ, ДЦП. Індивідуально і в малих групах. Діагностика, модифікація поведінки, кінезіотерапія, арт-терапія, пісочна терапія, еврітмія, іпотерапія, каністотерапія. Підготовка до дельфінотерапії. Організація інтеграційних реабілітаційних таборів для особливих дітей (Одеса, Крим).
Навчання психологів, фахівців і батьків. Організація наукових досліджень, волонтерські програми.
Контактні дані: 
м. Одеса, Фонтанська дор. 83-б.
Телефон: (063) 342-77-22, (050) 9999-100

Рівне
Благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом "Погляд"
Благодійний фонд"Погляд"  проводить заняття в мінігрупах з дітьми 2-18 років. З дітьми працюють логопеди, музтерапевти, інструктор ЛФК.
Контактні дані:
(093) 947-64-52      
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду           

Сімферополь
Центр лікувальної педагогіки «ДОБРОМІР»
Консультування і допомога фахівців:
- психіатр;
- дефектолог;
- психолог;
- логопед.

- Сучасні методи реабілітації дітей з аутизмом. АТР-терапія, музична терапія, іпотерапія;
- Поєднання індивідуальної і групової форм занять.
- Корекція і реабілітація всіх видів психо-мовних порушень у дітей, підлітків та дорослих.
- Супровід у навчальній діяльності.
- Групи психологічної підтримки батьків дітей-інвалідів.
- Оформлення висновків для медико-педагогічної комісії.
- Сезонні виїзні табори - м.Євпаторія, сел Форос для дорослих-заїкаються, дітей з аутизмом.

Контактні дані:
Г. Сімферополь, Центр, пров. Пугачова 9/1а.
Тел (0652) 25-22-16
050-653-27-41
050-344-38-78
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Благодійні організації міжнародного рівня

E-mail Друк PDF
National Autistic Society  - приклад організації міжнародного рівня, що успішно займається всебічною підтримкою усіх, кого торкнулася проблема аутизму.

Нижче надана докладна інформація про діяльність організації, що демонструє європейський підхід до вирішення задачі забезпечення максимальних можливостей для людей з аутизмом.

Детальніше...
 
You are here: Home Співпраця
Здоровье каталог сайтов компаний и фирм Украины - бесплатный каталог фирм, предприятий и интернет ресурсов Украины.